hestoejeVEquine tilbyder  en fantastisk sundhedsplan for din hest.

En sundhedsordning indeholder forebyggende undersøgelser, som medvirker til at holde hesten sund og rask.

Sundhedsordningen hjælper dig til at budgettere alle dine rutinemæssige forbyggende sundhedstiltag for din hest på en økonomisk fordelagtig måde, ligesom ordningen vil medvirke til at forebygge unødige helbredsproblemer fordi skjulte sundhedsproblemer opdages tidligere.

Disse tiltag giver dig tryghed og vil på sigt mindske dine dyrlægeudgifter.

Sundhedspakken omfatter:

  • 1 årlig vaccination ( Influenza og Tetanus )
  • 2 årlige sundhedsundersøgelser incl. kiropraktisk gennemgang
  • 1 årlig tandundersøgelse med kikkert ( så du selv kan følge med ) samt almindelig tandraspning.
  • 1 årlig gødningsprøve

Sundhedsundersøgelsen omfatter tjek af øjne, hjerte, lunger, tænder, hud, haltheds-vurdering ( hvis nødvendigt ) samt en kiropraktisk gennemgang. Sundhedspakkens indhold udføres på 2 årlige besøg indenfor normal arbejdstid.

Der vil samtidig være mulighed for at diskutere hestens fodring og vægt.

Pris for sundhedsordningen er 199 kr / mdr. ( 2388 kr/år )

Vilkår gælder:

Aftalen kræver skriftlig samarbejdsaftale samt oprettelse af konto og afregning via Betalingsservice

Såfremt der findes anledning til yderligere undersøgelse og behandling, må der regnes med ekstra omkostninger