Luftvejslidelser er ofte årsagen til nedsat præstation hos sportsheste. Nedsat præstation kan skyldes flere forskellige lidelser i svælget, som er det mest smalle område i de øvre luftveje. Hvis passagen af luft blokereses blot en lille smule,- f.eks. fordi hesten har en infektion i halsen, – er strubepiber, eller fordi den har en bygningsfejl, vil hesten komme til at mangle luft eller hoste, når den skal arbejde. Hvis den ikke får ilt nok, vil hesten præstere mindre end den burde.

For at undersøge hestens luftveje er det nødvendigt at foretage en grundig klinisk undersøgelse. Ofte er det ligeledes nødvendigt af foretage en kikkertundersøgelse, hvor man samtidig kan udtage nogle prøver til nærmere analyse.

Undersøgelsen foretages på vores klinik og tager en times tid.

Nogle luftvejslidelser kan behandles medicinsk,- nogle kræver operation ( f.eks. strubepibere )